Dogovor za Doverlivost

Vašata lična zaštita na informaciite i bezbednosta na plaḱanjata ni se mnogu važni. Zatoa, informaciite što gi dostavuvate nema da se koristat ili spodelat so treti lica, osven so pravilata i celite navedeni vo dogovorot za členstvo. Zatoa Luisbien.com koristi najvisoko nivo na bezbednost za da gi zaštiti vašite informacii. Informaciite za vašata kreditna kartička na Luisbien.com se koristat samo koga se naračuvaat i ne se čuvaat strogo vo bazata na podatoci.

Luisbien.com koristi informacii za klientite za da gi informira i ažurira novite kampanji, popusti i da gi održuva podobruvanjata na proizvodite i uslugite, so soglasnost na korisnikot. Informaciite za kupuvačite može da im se dadat na javnite vlasti samo koga takvite informacii se baraat od strana na službenite organi i koga postoi potreba za objavuvanje i izjava do javnite organi vo soglasnost so odredbite na važečkoto zakonsko zakonodavstvo.

Luisbien.com koristi sistem za izvestuvanje za demografija i interesi za remarketing na Google Analytics. Ovoj sistem se koristi kako usluga za povtorno da gi vovede proizvodite za koi se zainteresirani našite korisnici. Koristejḱi gi vašite postavki za reklamiranje, možete da se otkažete od Google Analytics za reklamiranje vo ekranot i da gi prilagodite napisite što gi vnesovte.

Ako ne sakate da dobivate poraki isprateni od Luisbien.com vo odredeni intervali, možete da ja ostavite listata so klikanje na linkot “Kliknete za da izlezete od našata e-bilteni lista” na dnoto na e-mail. Site kreditni kartički i lični informacii se šifrirani so SSL Secure sistem 128 mbit. Vo ovoj sistem, vašite informacii se sprečeni da bidat fateni od nesakani lica i institucii od bilo koja pričina za vreme na roaming na Internet. Možete da stignete do LuisBien.com od informaciite za kontakt podolu.